سرویس رمزنگاری فایل‌های پی‌اچ‌پی فراهاست

به بخش تهیه‌ی لایسنس خوش آمدید.
در این بخش می‌توانید بسته‌ی مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید.تعداد محدود - بسته ۱
تعداد فایل مجاز: ۱
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۵,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۲
تعداد فایل مجاز: ۵
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۲۲,۵۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۳
تعداد فایل مجاز: ۲۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۷۰,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۴
تعداد فایل مجاز: ۵۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۵
تعداد فایل مجاز: ۲۰۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۶
تعداد فایل مجاز: ۵۰۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد بی‌نهایت - بسته ۱
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۱ ساعت
۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد بی‌نهایت - بسته ۲
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۳ ساعت
۷۰,۰۰۰ تومان
تعداد بی‌نهایت - بسته ۳
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۲۴ ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان