سرویس رمزنگاری فایل‌های پی‌اچ‌پی فراهاست

به بخش تهیه‌ی لایسنس خوش آمدید.
در این بخش می‌توانید بسته‌ی مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید.تعداد محدود - بسته ۱
تعداد فایل مجاز: ۱
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۵۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۲
تعداد فایل مجاز: ۵
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۲۲۵۰۰ تومان
۱۱,۳۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۳
تعداد فایل مجاز: ۲۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۴
تعداد فایل مجاز: ۵۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۵
تعداد فایل مجاز: ۲۰۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تعداد محدود - بسته ۶
تعداد فایل مجاز: ۵۰۰
زمان اعتبار لایسنس: نامحدود
قیمت اصلی این بسته: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد نامحدود - بسته ۱
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۱ ساعت
قیمت اصلی این بسته: ۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
تعداد نامحدود - بسته ۲
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۳ ساعت
قیمت اصلی این بسته: ۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد نامحدود - بسته ۳
تعداد فایل مجاز: نامحدود
زمان اعتبار لایسنس: ۲۴ ساعت
قیمت اصلی این بسته: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان